Tên miền Email Công ty TNHH Thiên Việt Kỹ Thuật (PROVINA Technology.Co. tld)

Công ty TNHH Thiên Việt Kỹ Thuật,

Xin thông báo!!!

Tên miền cũ “@provina-vn.com” đã dừng hoạt động. Và chuyển qua tên miền mới là “@provina.com“.

Các địa chỉ email cũng thay đổi tương ứng. Ví dụ: địa chỉ email cũ: “abc.xy@provina-vn.com“, sẽ chuyển sang địa chỉ email mới: “abc.xy@provina.com“.

Quý khách hàng liên hệ với Công ty và nhân viên của Công ty chúng tôi theo email với tên miền mới tương ứng “abc.xy@provina.com” nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!